Z.B.S.D. -
Zeeuws- Brabantse Sportvereniging voor Doven
Opgericht 8 oktober 2008
Update:WebMail


CONTRIBUTIE

Beste mensen, Zoals we op 10 januari 2009 hebben besproken, gaan we 1x per jaar de contributie vaststellen en innen, dit doen we in zomer. De contributie is voor elk lid, Zij zijn dan verzekerd bij KNDSB, kunnen het clubhuis bezoeken en meedoen aan diverse activiteiten. Dit is uitgezonderd de sportactiviteiten. Hiervoor wordt een extra contributie gevraagd. Dit afhankelijk welk sport dat door u gekozen wordt.
Contributie 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023

Contributie overzichtlijst 2022-2023


BOWLING

Bowling NBF D-competitie € 112,-

ZBSD-competitie € 210,-

NBF - & ZBSD-competitie € 322,-

ZAALVOETBAL

KNDSB-competitie: nog nader te bepalen door RCS ( info mail secretaris@zbsd.nl )

VELDVOETBAL

KNDSB-wedstrijden: nog nader te bepalen door RCS ( info mail secretaris@zbsd.nl )

ZAALVOETBAL & VELDVOETBAL

KNDSB-wedstrijden nog nader te bepalen door RCS ( info mail secretaris@zbsd.nl )

ZWEMMEN

KNDSB-wedstrijden € 15,-

HARDLOPEN

KNDSB-wedstrijden € 15,-

GEWOON LEDEN

Steunlid: € 15,-


De kosten voor het clubhuis, verzekering, bowlingbaan en de activiteiten in het clubhuis worden betaald door ZBSD, Dit voor al de leden die staan ingeschreven en betaald bij de ZBSD bowlinggroep. Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht maar mocht je nog vragen hebben neemt dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Wilt u lid worden? Zie via menu: inschrijfformulier daar kan je vinden voor open pdf download. Met vriendelijk groet, Wendy de Wachter - Poppe Voorzitster ZBSD
Voorzitter@zsbd.nl